Bases generals

Local de joc:
Teatre Casino Prado. c / Francesc Gumà, 6-14. Sitges. Adaptat per a persones amb discapacitat física. Aire condicionat. Espai d’anàlisi annex.

Dates i horaris:
Del 22 al 30 de juliol de 2019.
Del 22 al 29 la ronda serà per la tarda a les 16.30h. El dia 30 serà a les 15:30h. El temps màxim d’espera a partir de l’hora indicada per iniciar la partida serà d’una hora. El sorteig de la primera ronda es publicarà el dilluns 22 de juliol a les 13 hores.

Grup A:
Obert a tots els jugadors amb llicència FCE, FEDA o FIDE en vigor.

Grup B:
Obert als jugadors amb llicència FCE, FEDA o FIDE en vigor; que tinguin elo FIDE < 1950. Qualsevol jugador que ho sol·liciti i compleixi els requisits del Grup A, podrá participar-hi.
Tots dos grups són vàlids per normes i elo FCE, FEDA i FIDE.

Sistema i ritme de joc:
Sistema Suís FIDE basat en valoració, a 9 rondes.
El ritme de joc s’estableix en 40 jugades en 90 minuts amb un increment de 30 segons per jugada per a cada jugador / a; més 30 minuts amb un increment de 30 segons per jugada, a ‘finish’.
Es podran sol·licitar un màxim de dos byes. Per cada bye sol·licitat s’assignaran zero punts.

Inscripcions i registre:
Només podran participar en el torneig aquells jugadors que disposin d’una llicència federativa en vigor. Els jugadors podran inscriure a través d’alguna de les següents formes:

 • Enviant un correu electrònic a chessopensitges@casinoprado.cat
 • Trucant al 93 8943110 (de 10 a 14 hores) o al 600.923.277
 • Completant el formulari
Les inscripcions telefòniques seran vàlides un cop ingressada la quota d’inscripció. L’organització es reserva el dret d’admissió de les inscripcions.
Queden exempts del pagament de la inscripció dels jugadors convidats per l’organització.

L’Organització de l’open ‘Vila de Sitges’ es reserva el dret d’admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d’inscripció que considere oportuna.

– Els participants de l’open Sunway 2018 tindran una bonificació en la inscripció de l’open ‘Vila de Sitges 2019’. Així mateix, qui participi en l’open Vila de Sitges 2019 tindrà també bonificació en la inscripció de l’open ‘Sunway Sitges 2019’.
– Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE tindran un descompte de 5 €.
– Els jugadors suscriptors de la revista Peó de Rei, tindran un descompte del 10% sobre el preu final a abonar.

L’Organització del Torneig es reserva el dret d’admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d’inscripció que considere oportuna.

Preus

Grup A   Abans 8/7/2019 Jugadors Sunway 2018 abans 8/7/2019
Juvenils / Veterans (>64 anys)  35€ 30€ 25€
 Sèniors 40€ 35€ 30€
 Socis del Casino Prado 15€    


Grup B   Abans 8/7/2019 Jugadors Sunway 2018 abans 8/7/2019
Juvenils / Veterans (>64 anys)  30€ 25€ 20€
 Sèniors 35€ 30€ 25€
 Socis del Casino Prado 15€    


Els descomptes s’aplicaran als jugadors que realitzin el pagament de les inscripcions, abans del 8 de juliol a compte bancari: IBAN – ES4700810063260004080122 / SWIFT – BSABESBB
(És obligatori fer constar el nom complet en l’ingrés).

Desempats:
Els desempats seran vàlids tant a efectes de classificació com per a l’obtenció de trofeus i premis en efectiu. Per tant, ni trofeus ni premis en efectiu seran divisibles entre els jugadors que haguessin pogut empatar a punts.
El sistema de desempat és:
1. Resultat particular
El segon, tercer i quart sistema es sortejarà al acabar la darrera ronda
2. Performance recursiva
3. Performance
4. Mitja de elo dels oponents (menys els dos pitjors)

Comitè de Competició:
En aquest torneig hi haurà un Comitè de Competició que es determinarà el primer dia de joc i davant del mateix es podran apel·lar les decisions de l’àrbitre principal (com a màxim abans d’acabar la ronda en joc). Estarà compost pel Director del Torneig, i 4 jugadors elegits durant la primera ronda entre els participants del torneig: 2 titulars i 2 reserves.

Reclamacions arbitrals:
Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit (mitjançant imprès oficial de reclamacions que tindran a la seva disposició) al Comitè de Competició. S’ha de fer com a màxim abans d’una hora des de la fi de la partida en què hagués tingut lloc la decisió en disputa..
Les decisions sempre es poden apel·lar als òrgans corresponents de la federació.

Publicació diària de totes les dades del torneig a:
www.casinoprado.cat – www.chess-results.com i facebook chess sitges

El torneig disposa de fulls oficials de reclamació

L’incompliment d’algun dels articles que s’indiquen a continuació, pot comportar la pèrdua d’alguna partida o fins i tot l’expulsió del torneig, així com la pèrdua de qualsevol dret a premi ia devolució de qualsevol import d’inscripció que el jugador hagués pogut abonar .

 1. L’Open d’escacs ‘Vila de Sitges’ es regirà per les presents bases de joc, per les Lleis d’Escacs i per la reglamentació actual de la FIDE, interpretacions i suplements inclosos.
 2. La participació en el torneig implica el coneixement i l’acceptació tàcita de les presents bases de joc.
 3. Serà responsabilitat de cada jugador el inscriure en el grup correcte de cada un dels tornejos que decideixi disputar. Així mateix, el jugador haurà de comprovar que són correctes les dades que d’ell figurin en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions, i ha de comunicar a l’Organització del Torneig en cas de trobar algun error. En cas de descobrir-se que algun jugador no està inscrit en el grup correcte o ha proporcionat alguna dada incorrecta de manera deliberada, aquest serà directament expulsat del Torneig.
 4. Els jugadors guanyadors (o tots dos en cas de taules) seran els responsables de comunicar el resultat de les seves partides a l’equip arbitral. En cas que el resultat d’una partida no hagi estat notificat a l’equip arbitral, es donarà per perduda la partida als dos jugadors.
 5. La recol·locació de les peces, tauler i rellotge a la seva posició original serà igualment responsabilitat dels jugadors, un cop acabin la partida. No es poden treure dels salons de joc els elements necessaris per a la disputa de les partides.
 6. Els jugadors es compromet a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.
 7. No es permetrà fumar en la sala de joc.
 8. No es permetrà l’entrada de telèfons mòbils llevat que estiguin apagats i es mantinguin així durant la durada de la partida. Tampoc es permetrà l’entrada a les sales de joc de qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per proporcionar algun tipus d’ajuda escacs als jugadors. El jugador ha d’autoritzar a l’equip arbitral a comprovar que el telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem.
 9. Els jugadors no podran abandonar els salons de joc sense justificació ni permís d’un àrbitre mentre estiguin en curs seves partides.
 10. L’Organització del Torneig es reserva el dret a realitzar alguna petita modificació puntual en els horaris dels diferents tornejos, per tal de millorar el desenvolupament dels mateixos. Així mateix, en cas de aconsellar l’equip arbitral, l’Organització podrà augmentar o reduir el nombre de rondes. Tot i que s’espera que sigui una circumstància improbable, en cas de produir-se qualsevol modificació, s’avisarà als jugadors de la mateixa amb suficient antelació.
 11. La participació en el torneig implica l’acceptació per part del jugador que les seves dades personals i partides puguin ser publicats en els diferents mitjans que l’Organització consideri oportuns per a una millor difusió de l’esdeveniment. Entre aquests mitjans es troben, per exemple, llistats d’inscripció (en paper i en línia en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions dels torneigs, retransmissions, etc.