Premis

En tots els premis s’aplicarà la retenció vigent de l’IRPF, en aplicació del Art. 95.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març i art. 75.1 del Reglament de l’IRPF.

Es obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis, que tindrà loc el dia 29 a les 17 hores, per recollir el premi que li correspongui. Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No ès pot acumular un premi de la classificaciò general i un tram. Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcció del torneig li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor econòmic la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo FIDE al grup A i al grup B. Tots els premis es pagaran descomptant la retenció legal vigent. Els jugadors que aconsegueixin premi, tindràn que assistir a l’entrega de premis portant el DNI, NIE o passaport per recollir el premi.

TOTAL … 4.645€

Grup A

1º.1.000 € + trofeig
2º.700 € + trofeig
3º.500 €
4º.400 €
5º.300 €
6º.200 €
7º.100 €
8º.85 €
1ª. Femenina75 € + trofeig
1º. Localtrofeig
1º. > 65 anystrofeig
1º. < 18 anystrofeig
Trams Grup A

elo FIDE 2250 - 2400

1º. 80 €    2º. 50 €elo FIDE 2100 - 2249

1º. 80 €    2º. 50 €elo FIDE 1950 - 2099

1º. 80 €    2º. 50 €

Grup B

1º.300 € + trofeig
2º.150
3º.85 €
1º. Femeninatrofeig
1º. Localtrofeig
1º. > 65 anystrofeig
1º. < 18 anystrofeig
Trams Grup B

elo FIDE 1800 - 1949

1º. 75 €    2º. 45 €elo FIDE 1650 - 1799

1º. 75 €    2º. 45 €elo FIDE < 1649

1º. 75 €    2º. 45 €